Menu

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tải về

1 Dược học 52720401 Tải về
2 Điều dưỡng 52720501 Tải về
3 Kế toán 52340301 Tải về

4

Tài chính - Ngân hàng 52340201 Tải về
5 Quản trị kinh doanh 52340101 Tải  về
6 Công nghệ thực phẩm 52540101 Tải về
7 Công nghệ thông tin 52480201 Tải về
8 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 52510102 Tải về
9 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 Tải về
10 Quản lý đất đai 52850101 Tải về
11 Nuôi trồng thủy sản 52620301 Tải về
12

Ngôn ngữ anh

52220201 Tải về
 13 Văn học 52220330 Tải về
14 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 52220113 Tải về
15 Quản lý tài nguyên và môi trường 52580101 Tải về
16 Luật kinh tế 52580107 Tải về
17 Kỹ thuật môi trường  52520320 Tải về
18 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  52340103 Tải về
19 Thú y 52640101 Tải về

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12008159
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3943
10728
12008159