Đội ngũ giảng viên của Trường với học hàm, học vị cao đảm bảo công tác giảng dạy và nghiên cứu. Đội ngũ CB-NV có trình độ chuyên môn cao, quản lý chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình với sinh viên.
Hiện nay, số giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý kiêm nhiệm công tác giảng dạy của Trường sau hơn 8 năm thành lập chiếm hơn 80% tổng số giảng viên giảng dạy tại Trường.
Hằng năm, Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Trường.

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

5415409
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1087
4150
5415409