TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PGS.TS. Trần Công Luận

Chủ tịch

2

TS.LS Nguyễn Tiến Dũng

P.Chủ tịch

3

NGND.GS.TSKH Nguyễn Tấn Lập

Ủy viên

4

PGS.TS Võ Khắc Thường Ủy viên

5

NGƯT.GS.TS Võ Thị Gương

Ủy viên

6

PGS. TS Đào Duy Huân

Ủy viên

7

PGS.TS Nguyễn Văn Bá

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Phước Quý Quang

Ủy viên

9

PGS.TS Phan Văn Thơm

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Văn Hồng

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên

12

BSCK1.Phan Ngọc Thủy

Ủy viên

13

NCS.Trịnh Huề

Ủy viên

14

ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy

Ủy viên

15

CN. Lê Văn Sơn

Ủy viên

16

TS.Trần Hữu Xinh

Ủy viên

17

CH.Phan Thị Kim Tuyến

Ủy viên

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

11550967
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2399
8745
11550967