Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói riêng, đầu năm 2004, tại Cần Thơ, một số nhà đầu tư có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí đề xuất với UBND thành phố Cần Thơ thành lập một trường đại học tại địa bàn thành phố Cần Thơ và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô. Hội nghị đã thành lập Hội đồng sáng lập theo Quyết định số 1526/QĐ-CT.UB ngày 19/5/2004 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ gồm có 8 người, trong đó ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, TS. Nguyễn Tiến Dũng, GS.TSKH. Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch, NGND.GS.TS. Võ Tòng Xuân, ông Võ Minh Cân, TS. Phan Văn Thơm, TS. Võ Khắc Thường làm ủy viên và ThS. Nguyễn Phước Quý Quang phụ trách ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau hơn hai năm khẩn trương xúc tiến các thủ tục, Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập vào ngày 09/3/2006 theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của trường đại học tư thục. Trường Đại học Tây Đô được vinh dự là Trường đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

5415441
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1119
4150
5415441