Sứ mệnh
Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Trường Đại học Tây Đô được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao những ngành đào tạo trọng điểm của vùng theo yêu cầu chuyển dịch kinh tế nói trên và những ngành xã hội có nhu cầu, những ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên chẳng hạn như: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – điện tử, Nuôi trồng thủy sản, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh – Marketing... phần nào đã đáp ứng được mục tiêu "Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng; Thực hiện "chiến lược đào tạo theo nhu cầu xã hội"; Xác định nhiệm vụ chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Tầm nhìn đến 2020
Xây dựng trường thành một trong những trường đại học hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước tiếp cận trình độ đào tạo tiên tiến với các trường lớn khác trong và ngoài nước nước nhằm góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tập trung xây dựng và phát triển đào tạo một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ cao trên cơ sở cải tiến, hiện đại hóa các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học tập tiên tiến và nghiên cứu khoa học.
Đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nâng cao nhanh chất lượng đào tạo, phát triển mạnh về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ; tăng số lượng đào tạo sinh viên các hệ, các ngành, các bậc đào tạo; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học đẳng cấp ở trong và ngoài nước.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong Nhà trường. Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trẻ đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.
Triển khai thi công xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại trong quy hoạch tổng thể của trường và đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong chiến lược phát triển bền vững của Trường.
Xây dựng phát triển Trường Đại học Tây Đô phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và kế hoạch phát triển chung của cả nước.
Phát triển toàn diện, vững chắc Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời kết hợp lựa chọn một số ngành, chuyên ngành đào tạo trọng điểm đạt trình độ cao và từng bước liên kết đào tạo với các trường có uy tín của quốc tế

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

5415429
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1107
4150
5415429