Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

- Hội trường A

- Hội trường A

Thứ 3

(10/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

Hội trường A

- Hội trường A

Thứ 4

(11/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-  8h30: Họp giao ban

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-  Hội trường A

- Phòng họp

- Hội trường A

- Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(12/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-  Hội trường A

- Hội trường A

Thứ 6

(13/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-  Hội trường A

-  Hội trường A


Thứ 7

(14/10/2017)

     

Chủ nhật

(15/10/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12688569
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5509
8186
12688569