Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(16/10/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(17/10/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(18/10/2017)

-8h30: Họp giao ban

 

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-13h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Phòng QLKH&HTQT

- 14h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Phòng QTTB

-15h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Phòng TCKH

-16h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa ĐTTX và TT NN-TH-CĐR&PTNNL

-BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-  BGH, Ban thư ký, P. QLKH&HTQT

 

- BGH, Ban thư ký, P.QTTB

 

- BGH, Ban thư ký, P.TCKH

 

-BGH, Ban thư ký, Khoa ĐTTX và TT NN-TH-CĐR&PTNNL

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

- Phòng P. QLKH&HTQT

- Phòng QTTB

 

- Phòng TCKH

 

- Khoa ĐTTX

Thứ 5

(19/10/2017)

- 8h00:BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa KTCN

-9h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Phòng CTCT&QLSV và TT HTSV&HTDN

- 10h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa Cơ bản

-13h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa KT-TC-NH

-14h00: Họp Ban tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ 7 và Hội thi văn nghệ truyền thống lần thứ 9 năm học 2017-2018

- 14h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Phòng TC-HC

-15h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Phòng Đào tạo và Tổ Website

-16h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa Sau đại học

- BGH, Ban thư ký, Khoa KTCN

-BGH, Ban thư ký, Phòng CTCT&QLSV và và TT HTSV&HTDN

-BGH, Ban thư ký, Khoa Cơ bản

 

-BGH, Ban thư ký, Khoa KT-TC-NH

 

-Ban tổ chức

 

-  BGH, Ban thư ký, Phòng TC-HC

 

-BGH, Ban thư ký, Phòng Phòng Đào tạo và Tổ Website

 

-BGH, Ban thư ký, Khoa SĐH

- Khoa KTCN

 

- Phòng CTCT&QLSV

 

-Khoa Cơ bản

 

-Khoa KT-TC-NH

-         Phòng họp

 

-         Phòng TC-HC

 

 

-          Phòng Đào tạo

 

-          Khoa SĐH

Thứ 6

(20/10/2017)

-  7h00:BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa Ngữ văn

-8h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa SHUD

-9h00:BGH và Ban thư ký làm việc với KhoaQTKD

-10h00: BGH và Ban thư ký làm việc với Khoa Dược – Điều dưỡng

- BGH, Ban thư ký, Khoa Ngữ văn

 

-BGH, Ban thư ký, Khoa SHUD

 

-BGH, Ban thư ký, Khoa QTKD

-BGH, Ban thư ký, Khoa Dược – Điều dưỡng

-         Khoa NV

 

-         Khoa SHUD

 

-         Khoa QTKD

-Khoa Dược – Điều dưỡng

Thứ 7

(21/10/2017)

 

 

   

Chủ nhật

(22/10/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

6745175
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2795
2542
6745175