Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(30/10/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(31/10/2017)

- 14h00: Họp Ban thanh tra và Pháp chế

- Thành viên Ban thanh tra và Pháp chế

- Phòng họp

Thứ 4

(01/11/2017)

-8h30: Họp giao ban

 

-10h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-15h00: Nghiệm thu giáo trình Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

-BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Thành viên HĐ Khoa học và Đào tạo

 

 

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

- Thành viên HĐ nghiệm thu

-Phòng họp

-Phòng họp

 

 

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

- Phòng họp

Thứ 5

(02/11/2017)

- 9h00: Họp đảng ủy

- Đảng ủy

-VP Đảng ủy

Thứ 6

(03/11/2017)

-  8h00: Họp BCH Hội khuyến học Trường Đại học Tây Đô

- Thành viên BCH Hội khuyến học

- Phòng họp

Thứ 7

(04/11/2017)

     

Chủ nhật

(05/11/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12688594
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5534
8186
12688594