Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(28/10/2019)

-Các hoạt động phục vụ đợt khảo sát sơ bộ

-18h00: chương trình "Thực tập viên tiềm năng Sacombank"

-         Ngân hàng Sacombank, SV

-         Hội trường A

Thứ 3

(29/10/2019)

-Các hoạt động phục vụ đợt khảo sát sơ bộ

-8h00: Họp chuẩn bị công tác đón tiếp Đoàn Khảo sát sơ bộ của TTKĐCLGD-ĐHQGHN

- BGH, TT.ĐBCLGD, P.TCHC, P.QLKH, P.TCKH, P.QLSV, PĐT, P. QTTB

-         Phòng họp

Thứ 4

(30/10/2019)

-         Các hoạt động phục vụ đợt khảo sát sơ bộ

-         9h00: Họp giao ban

-         13h30:BGH tiếp sinh viên

-         14h00: Họp xét tốt nghiệp các lớp Liên thông

-         BGH và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường

-         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh.

- BGH, P.ĐT, P.QLSV, P.TCKH và các đơn vị liên quan

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-         Phòng họp

Thứ 5

(31/10/2019)

-         Các hoạt động phục vụ đợt khảo sát sơ bộ

-         9h00: Họp Đảng ủy

-         Đảng ủy

-         VP Đảng ủy

Thứ 6

(01/11/2019)

-         Các hoạt động phục vụ đợt khảo sát sơ bộ

   

Thứ 7

(02/11/2019)

- Các hoạt động phục vụ đợt khảo sát sơ bộ

   

Chủ nhật

(03/11/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-         7h30: Hội đồng thi Anh văn

-8h00: Tiếp Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài của TTKĐCLGD-ĐHQG HN vào khảo sát sơ bộ

-         Hội đồng thi

- HĐQT, BGH, TT.ĐBCLGD, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài của TTKĐCLGD-ĐHQG HN, Hội đồng TĐG 04 CTĐT

-         Phòng HĐ

-         Phòng truyền thống

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12656433
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5127
6799
12656433