Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(26/10/2015)

- Tuần lễ kiểm tra sinh viên thực hiện nội qui nhà trường

-P.CTCT, các khoa, Đoàn TN, Hội SV

 

Thứ 3

(27/10/2015)

- 14 giờ: Họp Hội đồng xét kết quả tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- HĐT, Ban thư ký

- Phòng họp

Thứ 4

(28/10/2015)

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Trưởng phó các đơn vị

- Thầy Minh

- Phòng họp

 - Phòng thầy Minh

Thứ 5

(29/10/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(30/10/2015)

- 8 giờ: họp Ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân – HSSV để sơ kết (Phòng CTCT-QLSV chuẩn bị nội dung báo cáo)

- Ban chỉ đạo, P.CTCT

- Phòng họp


Thứ 7

(31/10/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(01/11/2015)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12688610
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5550
8186
12688610