Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(27/03/2017)

-  Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(28/3/2017)

-14h00: Họp xét tốt nghiệp các lớp liên thông đợt 1 năm 2017

- BGH, P.Đào tạo, P. TC-KH, P. CTCT- QLSV, Khoa KTCN, khoa Kế toán, Khoa Dược.

-         Phòng hợp

Thứ 4

(29/3/2017)

- 8h30: Họp giao ban

-10h30: Họp Ban Xây dựng cơ bản Trường Đại học Tây Đô thông qua bản thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

-14h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Tây Đô

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

- Thành viên Ban Xây dựng

- Thành viên Hội đồng KH-ĐT

-Phòng họp

-Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 5

(30/3/2017)

-08h30: Họp Hội đồng đánh giá năng lực cán bộ và nhân viên

- 14h00: Họp Hội đồng đánh giá năng lực giảng viên và các tiểu ban chuyên môn

- Thành viên Hội đồng đánh giá năng lực cán bộ và nhân viên

- Thành viên hội đồng ĐGNLGV và thành viên các tiểu ban chuyên môn

-Phòng họp

 

-Phòng họp

Thứ 6

(31/3/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(01/4/2017)

     

Chủ nhật

(02/4/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

7209137
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3335
2934
7209137