Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(21/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

-14h00: Trao học bổng khuyến học khuyến tài của HH Đặng Thu Thảo

 

 

-  Ban tổ chức

 

 

- Hội trường A

Thứ 3

(22/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

-9h00: Nghiệm thu giáo trình Dược lâm sàng 1,2 và Hóa dược 1

 

-Hội đồng nghiệm thu

 

-  Phòng họp

Thứ 4

(23/8/2017)

- 8h30: Họp giao ban

-15h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của PGS.TS Tô Anh Dũng

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

- BGH, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

- Hội đồng nghiệm thu

- Phòng họp

- Phòng họp

Thứ 5

(24/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 6

(25/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

-14h00: Đảng ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung Ương 5 của Hội nghị lần thứ 5 BCHTW (Khóa XII)

 

-         Đảng viên, CB,GV,NV

 

-         Hội trường A


Thứ 7

(26/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Chủ nhật

(27/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

6819442
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
397
3679
6819442