Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(17/9/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

 

-         Ban tổ chức

 

-         Ban tổ chức

 

-         Hội trường A

 

-         Hội trường A

Thứ 3

(18/9/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

 

-         Ban tổ chức

 

-         Ban tổ chức

 

-         Hội trường A

 

-         Hội trường A

Thứ 4

(19/9/2018)

-         Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

-         8h30: Họp giao ban

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

-13h30:BGH tiếp sinh viên

 

-         Ban tổ chức

 

-HĐQT, BGH và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

-         Ban tổ chức

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

 

 

- Hội trường A

-         Phòng họp

-Hội trường A

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(20/9/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

-7h30: Ngày hội Sinh viên với nghề nghiệp và việc làm

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân HSSV – các lớp đầu khóa

- 14h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của SV năm 2018 (Khoa Dược)

 

-         Ban tổ chức

 

-         Ban tổ chức

 

-         Ban tổ chức

 

-         HĐ nghiệm thu

 

-         Hội trường A

 

-         Sân dãy F

 

-         Hội trường A

 

-         Phòng họp

Thứ 6

(21/9/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

- 7h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng và Liên thông năm 2018 – đợt 1

 

 

-         BGH, PĐT, QLSV, các Khoa

 

 

-         Hội trường A


Thứ 7

(22/9/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

- 7h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng và Liên thông năm 2018 – đợt 1

 

-         BGH, PĐT, QLSV, các Khoa

 

-         Hội trường A

Chủ nhật

(23/9/2018)

-         Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Tin họcvà Anh văn B1

 

-         Hội đồng thi

 

-         Phòng HĐ

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12497570
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4490
3490
12497570