Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(20/11/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(21/11/2017)

-8h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh   giá ngoài

-14h00: Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

  -  Nhóm người học: sinh viên, học viên

   -  Nhóm cán bộ quản lý: cán bộ quản lý các đơn vị (Trưởng/Phó đơn vị, Trưởng phó BM)

-     F3.9

-     F3.9

Thứ 4

(22/11/2017)

-         8h30: Họp giao ban

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-14h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

  -BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

  -Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

  -Nhóm các Khoa: cán bộ quản lý chuyên môn (Trưởng/phó Khoa, Trưởn/phó BM), giảng viên

-     Phòng họp

        -Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

         - F3.9

Thứ 5

(23/11/2017)

-8h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

-14h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

   -  Nhóm phòng, ban, trung tâm, thư viện, các khoa       chức năng (Khoa SĐH, Khoa ĐTTX): các chuyên     viên văn phòng

  -  Nhóm các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên: nhà tuyển dụng, cựu người học

  - F3.9

  -F3.9

Thứ 6

(24/11/2017)

-8h00: Đảng ủy làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Trường

  -  Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn Trường

  -  VP Đảng ủy

Thứ 7

(25/11/2017)

     

Chủ nhật

(26/11/2017)

     20
  1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
  2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
  3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

7651918
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4098
3959
7651918

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn