Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(03/4/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(04/4/2017)

-16h00: Họp Đảng ủy

- Đảng ủy

- VP Đảng ủy

Thứ 4

(05/4/2017)

-8h30: Họp giao ban

-14h00: Họp Hội đồng đánh giá năng lực cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Tây Đô

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-  Thành viên Hội đồng

-Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 5

(06/4/2017)

-Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

   

Thứ 6

(07/4/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(08/4/2017)

     

Chủ nhật

(09/4/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

8665891
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
15524
15592
8665891