Ban Giám hiệu đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn Luật triên khai cho giảng viên, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện các vấn đê sau:

1. Chấn chỉnh việc thực hiện Nội quy, Quy định đối với học viên, sinh viên:

- Nghiêm cấm cờ bạc, uông rượu bia, hút thuôc lá; không được nói tục, chửi thề, gây gô đánh nhau trong khuôn viên trường.

- Không ngủ gục, không sử dụng điện thoại trong lớp khi giảng viên giảng bài.

- Học viên, sinh viên phải có ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác trong lớp học, khuôn viên trường và những quy định khác đối với học viên, sinh viên của trường.

2. Khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên phát hiện, tố giác những vấn đề tiêu cực xảy ra trong trường và được Ban Giám hiệu tuyên dương khen thưởng những trường hợp tố giác tiêu cực đúng sự thật.

3. Đề nghị lãnh đạo các Khoa, Bộ môn Luật chấn chỉnh việc giảng dạy của giảng viên: Đến lớp phai đúng giờ, điểm danh sinh viên vắng học trong lớp mỗi buối; giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực tập theo đúng quy định.

Ban Giám hiệu đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn Luật triên khai đến giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thân nội dung công văn này./.

Tải về

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

8328341
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
337
14645
8328341