Kính gửi: -  Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1393/BGDĐT-CTHSSV ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phát động và hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017

2. Chủ đề: "- Sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn;

- Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu"

3. Các hoạt động cụ thể:

- Phối hợp với y tế địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn tin trong nhà trường và về an toàn thực phẩm, về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng các thực phẩm, sản phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản) đảm bảo an toàn, đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; chuyển tải thông tin về các hoạt động quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căn tin tại các cơ sở giáo dục. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học bán trú. Khi phát hiện những hành vi vi phạm cần báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Chính trị, tư tưởng) qua hộp thư điện tử phongcttt.socantho@moet.edu.vn trước ngày 17/5/2017./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hồng

  1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
  2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
  3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

7651925
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4105
3959
7651925

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn