Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô thông báo đến các sinh viên về việc đăng ký học vượt - học cải thiện - học lại, như sau:

1. Sinh viên đăng ký học truy cập vào website của Trường, vào trang Thông báo xem Thời khóa biểu Khóa 12 năm học 2017 - 2018 (https://goo.gl/LL8afc). Sau đó, sinh viên vào địa chỉ http://goo.gl/HQ7XWs (lưu ý sinh viên nhập chính xác chữ in và chữ thường) và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký học. Sinh viên in mẫu Giấy vào lớp(https://goo.gl/yuE1Kz) và vào lớp học khi có Thời khóa biểu môn học.
2. Thời gian đăng ký học bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/01/2018. Sinh viên đóng tiền học phần tại phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 02/02/2018 (sinh viên đóng tiền trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).
Đề nghị các sinh viên đăng ký học trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 thực hiện đúng nội dung thông báo này. Hết thời gian trên, sinh viên không đăng ký hoặc không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách thi.

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

10848489
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3588
7588
10848489