Menu

1. Tra cứu chi tiết kết quả tại đây: https://goo.gl/tNh74q

2. Thời hạn nhận đơn phúc khảo đến hết 17 giờ ngày 31/10/2018.

3. Địa điểm nộp đơn xin phúc khảo tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Chuẩn đầu ra & Phát triển nguồn nhân lực. Số điện thoại liên hệ: 02922 473 995 - 02922 460 402

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12656245
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4939
6799
12656245