0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

Thông báo Xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Thời gian xét tuyển đến hết ngày 13/8/2017, nhập học ngày 16/8/2017.

Mã trường: DTD

I. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2017

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2017 Điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia 2017 (áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) Ghi chú
Các ngành đào tạo đại học
1 52480201 Công nghệ thông tin A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A02: TOÁN, VẬT LÝ, SINH HỌC. A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ C01: TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
2 52520201 Kỹ thuật Điện - Điện tử A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A02: TOÁN, VẬT LÝ, SINH HỌC. A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ C01: TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
3 52510102 Công nghệ kỹ thuật
công trình xây dựng
A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A02: TOÁN, VẬT LÝ, SINH HỌC. A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ C01: TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
4 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ B00: TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC D07: TOÁN, HÓA HỌC, NGOẠI NGỮ 15,5 14,5  
5 52340301 Kế toán A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ C04: TOÁN, NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 15,5 14,5  
6 52340201 Tài chính ngân hàng A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ C04: TOÁN, NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 15,5 14,5  
7 52340101 Quản trị kinh doanh A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ C04: TOÁN, NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 15,5 14,5  
8 52220330 Văn học C04: TOÁN, NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ C00: NGỮ VĂN, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ D14: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, LỊCH SỬ D15: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, ĐỊA LÝ 15,5 14,5  
9 52220113 Việt Nam học D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ C00: NGỮ VĂN, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ D14: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, LỊCH SỬ D15: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, ĐỊA LÝ 15,5 14,5  
10 52220201 Ngôn ngữ Anh D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ D14: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, LỊCH SỬ D15: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, ĐỊA LÝ D66: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN 15,5 14,5  
11 52720401 Dược học A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC B00: TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC D07: TOÁN, HÓA HỌC, NGOẠI NGỮ C02: TOÁN, HÓA HỌC, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
12 52720501 Điều dưỡng A02: TOÁN, VẬT LÝ, SINH HỌC. B00: TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC D08: TOÁN, SINH HỌC, NGOẠI NGỮ B03: TOÁN, SINH HỌC, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
13 52540101 Công nghệ thực phẩm A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A02: TOÁN, VẬT LÝ, SINH HỌC. A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ C01: TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
14 52850103 Quản lý đất đai A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ B00: TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ 15,5 14,5  
15 52850101 Quản lý tài nguyên - môi trường A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ B00: TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ 15,5 14,5  
16 52520320 Kỹ thuật môi trường A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A02: TOÁN, VẬT LÝ, SINH HỌC. A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ C01: TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN 15,5 14,5  
17 52380107 Luật kinh tế C00: NGỮ VĂN, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ D14: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, LỊCH SỬ D84: TOÁN, NGOẠI NGỮ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN D66: NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN 15,5 14,5  
18 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC A01: TOÁN, VẬT LÝ, NGOẠI NGỮ D01: TOÁN, NGỮ VĂN, NGOẠI NGỮ C04: TOÁN, NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 15,5 14,5  
19 52640101 Thú y B00: TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC A06: TOÁN -HOÁ -ĐỊA B02: TOÁN – SINH – ĐỊA C02: TOÁN, HÓA HỌC, NGỮ VĂN 15,5 14,5  

   Khi tham gia xét tuyển, thí sinh được cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng cụ thể như sau:

 • Khu vực:
  • KV1: + 1,5 điểm.
  • KV2-NT: + 1 điểm
  • KV2: + 0,5 điểm.
 • Đối tượng:
  • Nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04): + 2 điểm.
  • Nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07): + 1 điểm
   II. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):
 1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2017 và các năm về trước (không giới hạn tuổi).
2. Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp THPT.

- Tổng trung bình điểm 3 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên đối với bậc đại học. Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình xét tuyển dưới đây:

+ Hình thức 1: Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc nhóm môn xét tuyển ≥ 18 điểm.

Điểm xét tuyển = (TB cả năm 12 môn 1 + TB cả năm 12 môn 2 + TB cả năm 12 môn 3) ≥ 18

+ Hình thức 2: Tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 của 3 môn thuộc nhóm môn xét tuyển ≥ 18 điểm.

Điểm TB môn 1 = (TB cả năm 10 môn 1 + TB cả năm 11 môn 1 + TB HKI 12 môn 1) : 3

Điểm TB môn 2 = (TB cả năm 10 môn 2 + TB cả năm 11 môn 2 + TB HKI 12 môn 2) : 3

Điểm TB môn 3 = (TB cả năm 10 môn 3 + TB cả năm 11 môn 3 + TB HKI 12 môn 3) : 3

Điểm xét tuyển = (Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 2) ≥ 18

3. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐH Tây Đô (Mẫu 01: xét tuyển theo hình thức 1; mẫu 02 đối với xét tuyển theo hình thức 2).

- Bản sao có chứng thực học bạ THPT.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.

4. Thời gian xét tuyển:

- Đợt 3: từ 01/7/2017 đến 20/7/2017

- Đợt 4: từ 21/7/2017 đến 10/8/2017

- Đợt 5: từ 11/8/2017 đến 31/8/2017

- Đợt 6: từ 01/9/2017 đến 20/9/2017

5. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường (www.tdu.edu.vn)

III. Chính sách học bổng

 1. Học bổng theo điểm

+ Học bổng 500.000 đồng cho xét học bạ đạt điểm xét tuyển >= 22,5 hoặc xét điểm thi THPT quốc gia  >=20 điểm/3 môn và hoàn thành thủ tục nhập học, đóng học phí trước ngày 05/8/2017.

+ Học bổng 2.000.000 đồng xét học bạ đạt điểm xét tuyển >= 25,5 hoặc xét điểm thi THPT quốc gia  >=23 điểm/3 môn và hoàn thành thủ tục nhập học, đóng học phí trước ngày 05/8/2017.

+ Học bổng 4.000.000 đồng xét học bạ đạt điểm xét tuyển >= 27 hoặc xét điểm thi THPT quốc gia  >=25 điểm/3 môn và hoàn thành thủ tục nhập học, đóng học phí trước ngày 05/8/2017.

Nếu thí sinh đạt nhiều mức học bổng theo điểm chỉ tính mức học bổng cao nhất..

 1. Học bổng theo hộ khẩu, thời gian nộp hồ sơ, học sinh trường THPT kết nghĩa:

+ Học bổng 500.000 đồng/thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học và đóng học phí trước ngày 05/8/2017.

+ Học bổng 500.000 đồng cho thí sinh hộ khẩu tại Quận Cái Răng hoặc thí sinh học lớp 12 tại các trường thuộc Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

+ Học bổng 500.000 đồng cho học sinh học lớp 12 tại các trường THPT kết nghĩa (Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn, Cà Mau; THPT Cái Nước – Cà Mau; THPT Võ Thị Hồng - Trần Văn Thời, Cà Mau; THPT Thạnh Mỹ Tây – Châu Phú, An Giang; THPT Thái Bình Dương – Ninh Kiều, Cần Thơ; THPT An Thạnh 3 – Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Đính kèm các bản kí kết nghĩa.

Nếu thí sinh đạt nhiều mức học bổng theo hộ khẩu, thời gian, trường kết nghĩa chỉ tính mức học bổng cao nhất.
  2. Thủ khoa đầu vào tính theo 19 ngành Đại học xét dựa trên điểm thi THPT quốc gia: 2.000.000 đồng/suất.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trường Đại học Tây Đô, 68 Trần Chiên, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ; ĐT: (0292)3840666 – 3840222 – 3740768

Hotline: 0939440579 – 0939028579.

 


 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020

 • 11:00

  03/06/2020

  Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch covid-19 và thiên tai hạn, mặn tại ĐBSCL