0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

Văn bản Trường Đại học Tây Đô

STT Số hiệu văn bản Nội dung Ngày phát hành
1  Ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-ĐHTĐ Quy định công tác cố vấn học tập  29/12/2014 
2  Ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ  Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   17/09/2014
3  Ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-ĐHTĐ  Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ   10/05/2021
4 Quyết định số 06/QĐ-CTHĐT-ĐHTĐ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 12/02/2018
5 Quyết định số 587/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Makerting 17/07/2019
6 Quyết định số 591/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Quản trị khách sạn 17/07/2019
7 Quyết định số 592/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Kinh doanh quốc tế 17/07/2019
8 Quyết định số 359/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Truyền thông đa phương tiện 01/07/2020
9 Quyết định số 459/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 16/08/2021
10 Quyết định số 94/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Thiết kế đồ họa 28/02/2022
11 Quyết định số 369/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Luật kinh tế (Thạc sĩ) 03/07/2021
12 Quyết định số 397/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Thạc sĩ) 09/07/2021
13 Quyết định số 312/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành Quản trị kinh doanh (tiến sĩ) 19/05/2021
14 Các văn bản minh chứng các điều kiện thực hiện tự chủ cơ sỏ giáo dục    
15 Quyết định số 358/QĐ-ĐHTĐ Đề án mở ngành đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh 16/05/2023
16      
       
       
       
       

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020

 • 11:00

  03/06/2020

  Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch covid-19 và thiên tai hạn, mặn tại ĐBSCL