0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

Sứ mạng - Tầm nhìn

Ngày đăng: 03/07/2020 08:19

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ  GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

1. Tầm nhìn

Đến năm 2035, Trường Đại học Tây Đô trở thành một trong các trường đại học tư thục đa ngành định hướng ứng dụng và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chủ chốt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Đến năm 2045, một số ngành phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

2. Sứ mạng

Trường Đại học Tây Đô đào tạo nguồn nhân lực đa ngành có chất lượng, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo có hiệu quả,  góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Mục tiêu phát triển đến năm 2035

Mục tiêu chiến lược đến năm 2035 là xây dựng và phát triển Trường Đại học Tây Đô thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng có uy tín, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, sức khỏe vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

4. Các giá trị cốt lõi: Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường Đại học Tây Đô không ngừng xây dựng văn hóa chất lượng để hội nhập và phát triển. Nhà trường coi trọng và hết sức nỗ lực để thực hiện được 04 giá trị cốt lõi: “Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới”.

Trí tuệ: Là thành tố cần thiết như tầm nhìn chiến lược trong quản lý, để dạy và học thông minh.

Sáng tạo: Là nhân tố cần thiết để phát triển trong xã hội tri thức.

Năng động: Là phẩm chất cần thiết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học ở nhà trường và ứng dụng, hội nhập trong xã hội để khởi nghiệp và mưu sinh.

Đổi mới: Đổi mới giáo dục trong nhà trường là một tất yếu khách quan và cũng là sự đòi hỏi thật sự cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

5. Triết lý giáo dục

- Học tập suốt đời

- Thực học - Thực nghiệp

Học tập suốt đời

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Tây Đô sẽ là những người tích cực học hỏi và học hỏi suốt đời, nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân, cụ thể:

+ Thích nghi với việc học tập không ngừng để tìm cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau;

+ Chủ động xây dựng mục tiêu học tập, mục tiêu cuộc đời;

+ Áp dụng kiến thức và kĩ năng một cách linh hoạt, phù hợp và ý nghĩa;

+ Thể hiện một sự cam kết duy trì và liên tục học tập các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và các vấn đề cá nhân; 

+ Lắng nghe, thấu hiểu, hội nhập với bản sắc riêng và nỗ lực liên tục để thành công bền vững trong sự nghiệp.

Thực học - Thực nghiệp:

 • Hình thành, phát triển năng lực thực tiễn cho người học;
 • Thực hành, vận dụng và gắn kết với doanh nghiệp trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phục vụ cộng đồng ở tất cả các chương trình đào tạo.

 • 15:00

  04/04/2024

  Họp rà soát việc cập nhật thông tin được phân công theo công văn số 254/ĐHTĐ (ngày 25/3/2024) trên website tiếng Anh của Trường

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020