0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Ngày đăng: 17/06/2020 08:56

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (TỪ NGÀY 02/1/2020)
MÃ TRƯỜNG: DTD
 
I. Chính sách miễn giảm học phí năm 2020
Chính sách miễn giảm học phí từ 20% đến 50% cho sinh viên gia đình chính sách, khó khăn. Giảm 20% cho anh, chị em/vợ, chồng cùng học tại trường.
II. Đối tượng và vùng tuyển sinh
– Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2020 và những năm trước.
– Tuyển sinh trong cả nước
III. Danh mục ngành, tổ hợp và điểm xét tuyển:
STT
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
1
7720201
Dược học
Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Anh (D07)
Toán – Hóa – Văn (C02)
2
7720301
Điều dưỡng
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Sinh – Anh (D08)
Toán – Sinh – Văn (B03)
3
7380107
Luật kinh tế
Văn – Sử – Địa (C00)
Văn – Anh – Sử (D14)
Toán – Anh – GDCD (D84)
Văn – Anh – GDCD (D66)
4
7340301
Kế toán
Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Văn – Anh (D01)
Toán – Văn – Địa (C04)
5
7340201
Tài chính ngân hàng
6
7340101
Quản trị kinh doanh
7
7810103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8
7340115
Maketing (New)
9
7340120
Kinh doanh quốc tế (New)
10
7310630
Việt Nam học
Toán – Văn – Anh (D01)
Văn – Sử – Địa (C00)
Văn – Anh – Sử (D14)
Văn – Anh – Địa (D15)
11
7810101
Du lịch (New)
12
7810201
Quản trị khách sạn (New)
13
7229030
Văn học
Toán – Văn – Địa (C04)
Văn – Sử – Địa (C00)
Văn – Anh – Sử (D14)
Văn – Anh – Địa (D15)
14
7220201
Ngôn ngữ Anh
Toán – Văn – Anh (D01)
Văn – Anh – Sử (D14)
Văn – Anh – Địa (D15)
Văn – Anh – GDCD (D66)
15
7620301
Nuôi trồng thủy sản
Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Anh (D07)
16
7850101
Quản lý tài nguyên – môi trường
Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Anh (A01
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Văn – Anh (D01)
17
7850103
Quản lý đất đai
18
7540101
Công nghệ thực phẩm
Toán – Lý – Hóa (A00)
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Lý – Anh (A01)
Toán – Lý – Văn (C01)
19
7510102
Công nghệ kỹ thuật công trình XD
20
7480201
Công nghệ thông tin
21
7510301
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
22
7640101
Thú y
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Hóa – Địa (A06)
Toán – Sinh – Địa (B02)
Toán – Hóa – Văn (C02)
23
7620105
Chăn nuôi (New)
Toán – Hóa – Sinh (B00)
Toán – Lý – Hóa  (A00)
Toán – Lý – Sinh (A02)
Toán – Sinh – Anh (D08)
IV. Phương thức tuyển sinh:
Có 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển học bạ; Xét kết quả thi THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức.
1. Phương thức xét học bạ:
a. Hình thức xét tuyển:
– Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 24.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 19.5 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.
– Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 24.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 19.5 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.
– Hình thức 3: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả thi THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 24.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.
+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 19.5 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.
b.  Thời gian xét tuyển:
+ Đợt 01 đến hết ngày 19/9/2020 (ngày nhập học dự kiến ngày 20/9/2020).
+ Đợt 02 từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 07/10/2020.
+ Đợt 03 từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 27/10/2020.
(Thời gian xét tuyển có thể sẽ kết thúc sớm nếu đủ chỉ tiêu).
c. Hồ sơ xét tuyển:
+ Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của Trường (tải tại đây: https://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).
+ Bản photo có chứng thực học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.
d. Cách nộp hồ sơ:
+ Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.
+ Thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện.
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Website của Trường ĐH Tây Đô: https://ts.tdu.edu.vn/xet-tuyen
2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT:
a.Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đại học Tây Đô theo quy định của Bộ GD&ĐT:
+ Đối với ngành Dược và Điều dưỡng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
+ Các ngành còn lại điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Tây Đô quy định sau khi có kết quả thi THPT.
b. Hồ sơ xét tuyển:
+ Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)
+ Bản photo có chứng thực học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.
3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:
a.  Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:  Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Tây Đô quy định.
b. Hồ sơ đăng kí:
- Phiếu đăng kí theo mẫu của trường
- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TP HCM (bản photo)
- Bản photo có chứng thực (hoặc photo sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
4. Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức (dự kiến)
a. Điều kiện nhận hồ sơ thi tuyển:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Riêng đối với ngành Dược học và Điều dưỡng Thí sinh cần phải có thêm các tiêu chí sau:
+ Ngành Dược học: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
+ Ngành Điều dưỡng: Thí sinh sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.
b. Môn thi:
Thí sinh thi tối thiểu là 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển theo ngành mà trường đại học Tây Đô đã công bố (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn , Sử, Địa, GDCD, Tiếng anh).
c. Tiêu chí và điều kiện xét:
- Điểm bài thi đạt mức xét tuyển đầu vào do trường xác định sau khi có kết quả.
- Danh sách trúng tuyển được lấy theo chỉ tiêu và xét theo điểm từ cao đến thấp.
d. Chính sách hỗ trợ thí sinh:
- Thí sinh được hỗ trợ phí ôn tập tại trường.
- Các chính sách khách được đăng tải chi tiết trên Website của nhà Trường
e. Hồ sơ đăng kí:
+ Mẫu đăng kí theo mẫu
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp (photo công chứng)
+ Học bạ (photo công chứng)
+ Ảnh 4x6 (2 ảnh chụp không quá 6 tháng)
+ CMND hoặc căn cước công dân (photo công chứng)
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
f. Hình thức nộp hồ sơ :
+ Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ (Trường Đại học Tây Đô, 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT)
+ Nộp trực tiếp tại trường Đại học Tây Đô
5. Hồ sơ nhập học:
– Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
– Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo chứng thực)
– Giấy chứng minh nhân dân (bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (bản photo chứng thực) nếu có.
– 05 ảnh 3×4 (thời gian chụp không quá 6 tháng)
– Học bạ THPT (2 bản photo chứng thực)
– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (2 bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản chính)
- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM (bản chính)
- Giấy chứng nhận kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức (bản chính)
(Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ không cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT, Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM, Giấy chứng nhận kết quả thi của trường Đại học Tây Đô).
Mọi chi tiết liên hệ:
PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
68 Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Hotline: 0939 028 579 – 0939 440 579

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020

 • 11:00

  03/06/2020

  Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên bị ảnh hưởng dịch covid-19 và thiên tai hạn, mặn tại ĐBSCL

 • Đang trực tuyến: 3

 • Lượt truy cập hôm nay: 191

 • Lượt truy cập: 14460807