0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
Công nghệ thông tin (CNTT) đã được Đảng và Chính phủ xác định là hạ tầng của hạ tầng. Từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần đến một triệu lao động ngành CNTT trong khi năng lực của hệ thống giáo dục quốc dân chưa đáp ứng đủ về lượng và chất như yêu cầu của các nhà tuyển dụng.
Tại Trường Đại học Tây Đô, sinh viên ngành CNTT được học với những giảng viên giàu kinh nghiệm, trong đó có nhiều giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.
Cơ hội việc làm:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các chức danh:
■ Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật Tin học ở các Trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.
■ Giảng viên các môn chuyên ngành Tin học ở các trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
■ Cán bộ phân tích, xây dựng, triển khai hay quản lý các dự án về Tin học ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học.
■ Tiếp tục được đào tạo sau đại học với các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực Tin học.
Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo.
- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình ngành CNTT được thiết kế gồm 4 khối kiến thức: Kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và lựa chọn. Chương trình được thiết kế tích hợp, cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới và chú trọng đến kỹ năng thực hành và năng lực ứng dụng, sáng tạo. Các học phần được gợi ý theo một tiến độ hợp lý để sinh viên lựa chọn nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của sinh viên ngay từ học kỳ đầu tiên.
Kiến thức giáo dục đại cương: Bao gồm các nội dung về lý luận chính trị, pháp luật, kỹ năng công dân thế kỷ 21, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và quốc phòng.
Kiến thức cơ sở ngành: Được thiết kế tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ và kỹ thuật mới, bao gồm các kiến thức từ nền tảng toán học, kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT và máy tính như ngôn ngữ lập trình, giải thuật, dữ liệu, hệ điều hành… tới các công nghệ mới như IOT, trí tuệ nhân tạo. Với chuyên ngành Thiết kế đồ họa, khối kiến thức ngành gồm các học phần nền tảng về mỹ thuật, thiết kế và nền tảng ứng dụng của CNTT trong thiết kế đồ họa.
Kiến thức ngành: Sinh viên ngành CNTT có cơ hội lựa chọn một trong sáu hướng chuyên ngành gồm Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo, IOT, Thiết kế đồ họa.
Khối kiến thức tự chọn: Được thiết kế xen kẽ để sinh viên ngành CNTT có cơ hội lựa chọn một trong ba hướng chuyên ngành gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin và an ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo.
Khối kiến thức
Số tín chỉ
 Kiến thức giáo dục đại cương
  56 TC
 Kiến thức cơ sở ngành
  37 TC
 Kiến thức ngành
  41 TC
 Khối kiến thức tự chọn
  16 TC
Thời gian học tập
Chương trình gồm 8 học kỳ
Phương pháp dạy học
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy với các đặc điếm:
■ Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến: thảo luận nhóm, tình huống, báo cáo chuyên đề, khảo sát thực tế, viết tiểu luận cá nhân, đồ án môn học ...

 • 15:00

  04/04/2024

  Họp rà soát việc cập nhật thông tin được phân công theo công văn số 254/ĐHTĐ (ngày 25/3/2024) trên website tiếng Anh của Trường

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020