0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức:
Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
2. Kỹ năng:
Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành xây dựng trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực xây dựng; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành xây dựng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ ngành xây dựng; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
4. Khả năng nghề nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể làm việc tại các công ty tư vấn, công ty thi công  về xây dựng; cơ quan quản lí các cấp về xây dựng, kể cả khả năng làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án ứng dụng, có đạo đức nghề nghiệp. Có thể tiếp tục được đào tạo sau đại học với các trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm.
III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 150 tín chỉ.
IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Tây Đô. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng kỳ dự tuyển:
• Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
• Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo.
• Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
1. Quy trình đào tạo
Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Tây Đô).
- Ba học kỳ đầu tiên sinh viên được trang bị kiến thức đại cương. Trong giai đoạn này, sinh viên còn có thể được trang bị những kiến thức cơ sở của khối ngành, tạo nền tảng cần thiết để sinh viên sẵn sàng bước vào giai đoạn chuyên ngành.
- Trong bốn học kỳ tiếp theo, sinh viên được cung cấp những kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành và kiến thức hỗ trợ cần thiết cho ngành học. Trong các học kỳ này mỗi sinh viên sẽ thực hiện các tiểu luận (đồ án) của một số môn học tùy theo yêu cầu, nhằm rèn luyện cho sinh viên năng lực nghiên cứu khoa học.
- Đến học kỳ 8, tất cả sinh viên sẽ đi thực tập tốt nghiệp để làm quen với
môi trường làm việc tại các công ty, xí nghiệp hay các công trường thi công.
- Các sinh viên có đủ điều kiện sẽ được làm Đồ án tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ bảo vệ Đồ án của mình trước Hội đồng chấm Đồ án.
2. Điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Tây Đô) và Quy định các kỹ năng chuẩn đầu ra cho sinh viên, học sinh trường Đại học Tây Đô.
a. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b. Tích lũy đủ số học phần quy định theo chương trình đào tạo;
c. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên;
d. Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
e. Đạt chuẩn kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và được cấp chứng chỉ theo quy định nhà trường.
3. Phương pháp đào tạo
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Kỹ thuật công nghệ đã không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy với các đặc điểm:
-  Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến: thảo luận nhóm, tình huống, báo cáo chuyên đề, khảo sát thực tế, viết tiểu luận cá nhân, đồ án môn học, …
- Sử dụng nhiều trang thiết bị hỗ trợ thích hợp: phần mềm trình diễn PowerPoint, các phần mềm chuyên ngành, máy chiếu Projector, các video Clip về thi công hay gia công cấu kiện trong ngành xây dựng, …
- Tất cả các môn học đều có giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo đầy đủ.
- Kết hợp chặt chẽ học lý thuyết với thực tế: thường xuyên tổ chức đi tham quan, khảo sát thực tế, mời các chuyên gia trong và ngoài nước báo cáo chuyên đề cho sinh viên.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham quan nghiên cứu khoa học.
- Kiến thức chuyên ngành luôn được đề cập theo chương trình đào tạo của các trường Đại học lớn trong nước và trên Thế giới.
4. THANG ĐIỂM
Thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô (Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 17/9/2014 và được sửa đổi theo Quyết định số 432 ngày 03/9/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Tây Đô).
Điểm số theo thang điểm 10
Điểm chữ
Điểm số theo thang điểm 4
9,0 – 10,0
A
4,0
8,0 – 8,9
B+
3,5
7,0 – 7,9
B
3,0
6,5 – 6,9
C+
2,5
5,5 – 6,4
C
2,0
5,0 – 5,4
D+
1,5
4,0 – 4,9
D
1,0
nhỏ hơn 4,0
F
0,0
VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Mô tả chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng được thiết kế 150 tín chỉ. Có đầy đủ thông tin của các học phần từ mã số học phần, số tín chỉ, số tiết, … Cấu trúc chương trình được chia thành 04 phần:
- Kiến thức giáo dục đại cương (54 TC): Đây là khối kiến thức chung mà sinh viên cần phải nắm bắt được trước khi vào học các kiến thức chuyên môn về ngành xây dựng.
- Kiến thức cơ sở ngành (37 TC): Đây là khối kiến thức chung của ngành xây dựng mà người kỹ sư cần phải nắm trước khi vào học kiến thức chuyên sâu về ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Kiến thức chuyên ngành (47 TC): Đây là khối kiến thức chuyên sâu về ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sinh viên phải nắm bắt được để thực hiện các công việc thực tế sau này. Trong phần kiến thức chuyên ngành có nhiều đồ án môn học giúp cho sinh viên có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc sau khi ra trường.
Tốt nghiệp (12 TC): Đây là khoảng thời gian giúp cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tế bên ngoài thông qua việc đi thực tập thực tế trước khi ra trường. Ngoài ra sinh viên phải thực hiện đồ án tốt nghiệp (khóa luận, tiểu luận)  nhằm tổng hợp các kiến thức đã học và thực tập để thiết kế một công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 • 15:00

  04/04/2024

  Họp rà soát việc cập nhật thông tin được phân công theo công văn số 254/ĐHTĐ (ngày 25/3/2024) trên website tiếng Anh của Trường

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020